Діяльність ОКУ: уряд зробив чергову спробу реформування правил збору та розподілу роялті

Кожен уряд намагається реформувати систему колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав, а також вдосконалити діяльність організацій колективного управління (ОКУ), проте дотепер в даній сфері існує безліч прогалин. Чергова спроба – зареєстрований у парламенті урядовий законопроект № 7466 «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», на додачу до декількох депутатських, які вже можна вважати безперспективними. Декларована мета ініціативи – боротьба з піратством, але деякі експерти виказують застереження, що такий закон легалізує монополію ОКУ на збір роялті.

Діяльність ОКУ в Україні на сьогодні врегульована великою кількістю підзаконних нормативно-правових актів, багато з яких вже застаріли. А розпорядженням Кабміну від 10.03.2017 № 169-р скасовано Порядок обліку ОКУ та здійснення нагляду за їх діяльністю – як такий, що не відповідає Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Інші відомчі накази, які регулювали певні аспекти діяльності ОКУ, неодноразово визнавалися нечинними у судовому порядку, оскільки таке регулювання можливе виключно на рівні закону.

Законопроект № 7466 має на меті привести відповідну нормативно-правову базу у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги», імплементувати основні положення директиви 2014/26/ЄС про колективне управління авторськими та суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою онлайн-використання на внутрішньому ринку, а головне – забезпечити прозорість діяльності ОКУ. В пояснювальній записці розробник проекту, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ), наводить дані, що наразі в Україні здійснюють діяльність 19 ОКУ – організацій, які збирають, розподіляють та виплачують винагороду за використання об’єктів авторського права і суміжних прав (музичних творів, фонограм, відеограм тощо). Зокрема, за 2016 рік ними було зібрано близько 80 мільйонів гривень. За МЕРТ закріплено повноваження із забезпечення ведення обліку ОКУ, визначення уповноважених ОКУ, здійснення нагляду за їх діяльністю, але реалізація цих повноважень на практиці неможлива. МЕРТ переконує, що прийняття законопроекту № 7466 призведе до збільшення винагороди для творців, сприятиме покращенню іміджу України на міжнародній арені, забезпечить реалізацію прав та законних інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав.

Отже, в уряді вирішили піти шляхом не внесення змін до законодавства, а ухвалення окремого нового закону. У документі визначається термінологічний апарат, основні засади діяльності організацій колективного управління, правила збору та виплати винагороди, механізми вирішення спірних ситуацій. Згідно законопроекту, правовласники мають право вільно обирати ОКУ, яка буде управляти їх майновими правами, а також обирати, на які саме об’єкти та які саме майнові авторські і (або) суміжні права передавати в управління. Повноваження на колективне управління організації колективного управління одержують від правовласників на підставі договору про передачу прав в колективне управління, який укладається у письмовій формі із зазначенням конкретних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються в управління, та конкретних прав на ці об’єкти. Крім того, ОКУ мають право управляти на території України майновими правами іноземних правовласників.

Законопроектом детально врегульовані питання статуту, загальних зборів, наглядового органу, звітності, акредитації та реєстрації ОКУ. Передбачається ведення Реєстру організацій колективного управління. Окремої уваги вартий розділ про збір, розподіл та виплату винагороди. Читаючи цей доволі масштабний документ, можна помітити, що основну вагу в ньому набуває зовсім не автор, а правовласник, який має право на отримання частки винагороди, зібраної організацією колективного управління. Чи будуть потім ці правовласники виплачувати винагороду авторам? Питання відкрите.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України 1 лютого надало експертний висновок до законопроекту № 7466. У документі зазначено: назва проекту не відповідає його змісту, у проекті передбачено надмірне втручання держави у здійснення колективного управління, існує загроза вчинення  корупційних правопорушень, із змісту проекту важко зрозуміти відмінність між акредитацією ОКУ та реєстрацією, неточно визначений статус ОКУ, частина положень проекту не узгоджуються між собою, вищезазначена європейська директива не врахована, тому законопроект доцільно повернути для доопрацювання. Але зауваження Управління зазвичай не враховуються законодавцями, тому у законопроекту є всі шанси успішно пройти перше читання.