Подання скарги на рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН: алгоритм від податківців

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що відповідно до абз. 2 п. 6 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 12 грудня 2019 № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2019 за № 1245/34216, платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів до декількох податкових накладних/розрахунків коригування, якщо такі податкові накладні/розрахунки коригування складено на одного отримувача – платника податку за одним і тим самим договором або якщо в таких податкових накладних/розрахунках коригування відображено однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) або за кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДКГТП).

При цьому зауважуємо, що вищезазначений алгоритм подання письмових пояснень та копій документів не може бути застосований платниками податку при подачі скарг на рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі відповідно до Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 № 1165 зі змінами.

Враховуючи вищевикладене, звертаємо увагу, що згідно Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, скарга подається платником податку на додану вартість у строки, визначені статтею 56 Податкового кодексу України, з наступного дня після набрання чинності рішенням комісії регіонального рівня. Тобто, протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків рішення, що оскаржується.

Крім того, наголошуємо, не підлягають адміністративному оскарженню рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, оскаржені платником податку в судовому порядку.

Також, нагадуємо скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого Міністерством фінансів України.

Скарга підписується та подається особисто платником податку або його уповноваженим представником. Якщо скарга підписується та подається уповноваженим представником платника податку, до неї додається належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

Скарга повинна містити дані про:

  • найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який подає скаргу;
  • індивідуальний податковий номер платника податку;
  • податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);
  • номер та дату оскаржуваного рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі;
  • інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії регіонального рівня;
  • відомості про оскарження рішення комісії регіонального рівня в судовому порядку;
  • вимоги платника податку, який подає скаргу.

Платник податку має право додавати до скарги пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену в податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена.