Правила фінансового лізингу змінюються

Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 1111 “Про фінансовий лізинг” (нова редакція Закону), мета якого – створити необхідні передумови для розширення можливостей використання бізнесом операцій фінансового лізингу для оновлення основних фондів, збільшення виробництва валового продукту, а також забезпечити захист прав споживачів.

Законопроектом пропонується визначити чіткі вимоги до форми та істотні умови договору фінансового лізингу, регламентувати методику розрахунку лізингових та інших платежів за договором, встановити істотні умови договірних відносин щодо сублізингу.

Передбачається, що до відносин, пов’язаних з фінансовим лізингом, застосовують загальні положення про купівлю-продаж, поставку, в частині набуття лізингодавцем у власність речі у продавця (постачальника), з метою передачі цієї речі у користування лізингоодержувачу.

Також законопроект містить порядок та умови переходу предмета лізингу у власність лізингоодержувача, умови набуття лізингоодержувачем права власності на предмет лізингу.

Розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, яке передане у фінансовий лізинг, згідно проекту є кримінальним злочином.