ДСА роз’яснила судам, як діяти при відключеннях електроенергії

Державна судова адміністрація України надала судам роз’яснення щодо мінімізації та уникнення можливого пошкодження та втрати комп’ютерного, серверного та мережевого обладнання, а також інформації, що на них зберігається.

Зокрема, працівникам судових установ рекомендовано за півгодини до планового відключення приміщення від електропостачання припинити роботу з АСДС та іншим клієнтським програмним забезпеченням, а також завершити роботу всіх персональних комп’ютерів та всього периферійного обладнання з подальшим фізичним відключенням такого обладнання від мережі електроживлення.

Перелік заходів при планових знеструмленнях

1. Переглянути наявні графіки резервування, забезпечивши створення та збереження,
зокрема на змінному носії інформації, резервної копії бази даних автоматизованої системи
документообігу суду (далі – АСДС) не рідше одного разу на день, або невідкладно після
усунення перешкод. У випадку великого обсягу локальної бази даних АСДС та нестачі часу
на створення резервної копії зазначеної бази даних до моменту планового відключення
електропостачання таку копію бази даних необхідно створити за найближчої нагоди.

2. Перевірити наявне, за можливості забезпечити додаткове підключення серверного,
мережевого та комп’ютерного обладнання до електромережі із використанням джерел
безперебійного живлення, стабілізаторів напруги або інших пристроїв, призначених для
захисту електрообладнання від впливу коливань напруги електромережі.
У раз відсутності таких пристроїв – забезпечувати завершення роботи та фізичне
відключення комп’ютерного, серверного та мережевого обладнання від мережі
електроживлення перед її знеструмленням, що має убезпечити зазначене обладнання від
виходу з ладу після відновлення електропостачання та вірогідністю подачі при цьому струму
підвищеної напруги.
Аналогічні дії рекомендується здійснювати також у випадках аварійного
(непередбачуваного) знеструмлення, з метою упередження можливості його пошкодження
внаслідок подачі струму підвищеної напруги (струму, на який не розраховане обладнання), а
також для збереження обладнання у неробочій час (нічний час, вихідні дні тощо).

3. За півгодини (або в інший визначений енергопостачальною компанією період) до
планового відключення приміщення від електропостачання слід припинити роботу
працівників установи з АСДС та іншим клієнтським програмним забезпеченням (для
бухгалтерського та кадрового обліку тощо).

4. Завершити роботу усіх персональних комп’ютерів та усього периферійного
обладнання з подальшим фізичним відключенням такого обладнання від мережі
електроживлення судової установи.

5. Перед відключенням серверу з локальною базою даних АСДС за можливості
створити додаткову резервну копію зазначеної бази даних на знімному носії інформації. Це
дасть можливість зберегти дані, створені в період після останнього обміну з центральною
базою даних АСДС та припиненням електропостачання, у випадку неможливості відновлення
працездатності серверного обладнання з локальною базою даних АСДС після завершення
відключення електропостачання.

6. Після відновлення та стабілізації електропостачання включення обладнання
проводити у зворотному порядку.

7. З метою запобігання втраті інформації користувачам рекомендується регулярно
зберігати поточні робочі файли, відкриті на персональних комп’ютерах, та, у разі відсутності
в локальній мережі суду мережевого файлового сховища, самостійно слідкувати за наявністю
резервних копій необхідних робочих файлів.
Також рекомендуємо регулярно оприлюднювати на вебсайтах судів інформацію щодо
графіків відключень а також іншу відому інформацію, яка може вплинути на розклад роботи
суду.

Дії судів у випадках тривалого знеструмлення (понад п’ять робочих днів) врегульовані
процесуальним законодавством, пунктами 68, 95-98 Положення про порядок функціонування
окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (рішення Вищої
ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21, зі змінами), пунктами 2.3.13, 2.3.55-2.3.58
Положення про автоматизовану систему документообігу суду (рішення Ради суддів України
від 02.04.2015 № 25, зі змінами) та пунктом 5 розділу ІV Інструкції щодо роботи з технічними
засобами фіксування судового засідання (наказ ДСА України від 06.06.2022 № 156).