Актуалізовано підходи до управління ризиками в банках і банківських групах

НБУ актуалізував підходи до управління ризиками в банках і банківських групах, а також щодо визначення мінімального розміру ринкового ризику.

Змінами до Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах та Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику (постанова НБУ від 30 березня 2023 року № 40, чинна з 4 квітня 2023 року) передбачено:

 • відокремлення в архітектурі операційного ризику ризиків інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної безпеки (з виокремленням у його складі кіберризику), а також запровадження визначення цих ризиків;
 • уточнення загальних підходів до управління ризиками інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної безпеки з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують питання функціонування інформаційних систем та інформаційної безпеки в банках;
 • удосконалення вимог до управління ринковим ризиком, зокрема:
 • створення “трейдинг-деск” для управління інструментами торгової книги;
 • уточнення критеріїв віднесення інструментів до торгової та банківської книг;
 • запровадження вимоги щодо визначення заходів, пов’язаних із припиненням дії індикаторів грошового та валютного ринків;
 • включення до  управлінської звітності про ризики інформації про відкриті провадження у справах за участю банку або його керівника чи власника істотної участі;
 • можливість організації системи управління ризиками в банківській групі без урахування учасників, показники яких можуть не враховуватися в консолідованій звітності групи.

Кінцевий термін доопрацювання внутрішньобанківських/внутрішньогрупових документів щодо управління ризиками з урахуванням цих змін установлено 01 жовтня 2023 року.

Крім того, уточнено терміни запровадження банками розрахунку мінімального розміру ринкового ризику, зокрема:

 • розроблення внутрішньобанківських положень щодо розрахунку мінімального розміру ринкового ризику банки мають забезпечити до 01 жовтня 2023 року;
 • здійснення тестових розрахунків та надання інформації про його результати Національному банку – упродовж листопада-грудня 2023 року;
 • розрахунок мінімального розміру ринкового ризику згідно з оновленими вимогами – починаючи з 29 грудня 2023 року (станом на 01.01.2024).