АМКУ затвердив типові вимоги до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів

Антимонопольний комітет України розпорядженням від 13.06.2019 № 10-рп затвердив Типові вимоги до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів.

У разі відповідності узгоджених дій суб’єктів господарювання положенням цих Типових вимог такі дії дозволяються і не потребують дозволу Антимонопольного комітету.

Дозволяються і не потребують дозволу органів АМКУ відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону добровільні узгоджені дії малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів, що відповідають таким умовам:

– якщо сукупна ринкова частка учасників узгоджених дій як покупців товару, стосовно придбання якого вчиняються узгоджені дії, а також як продавців такого товару, не перевищує 20 %;

– або сукупна ринкова частка учасників узгоджених дій як покупців товару, стосовно придбання якого вчиняються узгоджені дії, а також як продавців такого товару, не перевищує 35 відсотків, якщо на ринку цього товару, на якому вони його придбавають, наявний продавець, чия ринкова частка перевищує 35 %.

Якщо не пов’язані між собою узгоджені дії малих та середніх підприємців стосовно спільного придбання товарів охоплюють понад 50 % певного ринку, органи АМКУ можуть на підставі звернення учасників ринку або за власною ініціативою прийняти розпорядження про незастосування положень щодо до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів на цьому ринку в цілому або за винятком узгоджених дій, що фактично мали місце на час прийняття такого розпорядження.