Банки відзначають рекордне зростання попиту на бізнес-кредити

НБУ за результатами проведеного опитування повідомив, що банки в ІV кварталі підтвердили позитивні настрої стосовно динаміки кредитування: респонденти відзначили тривале зростання попиту на позики з боку домогосподарств, рекордне зростання – з боку бізнесу, а також зберегли очікування подальшої активізації попиту на гривневі кредити, позики МСП та іпотеку.

У жовтні – грудні 2021 року попит на бізнес-кредити рекордно зріс, найбільше – на короткострокові, гривневі кредити та позики МСП. Визначальними чинниками були потреба підприємств здебільшого в оборотному капіталі та певною мірою в капітальних інвестиціях. Для МСП додатковим чинником збільшення попиту залишалися низькі ставки.

Банки повідомили про суттєвіше, ніж раніше, пом’якшення кредитних стандартів для бізнесу та рекордне зростання рівня схвалення заявок.

Попит населення на кредити підвищується шість кварталів поспіль. Поліпшення споживчих настроїв та зростання витрат на товари тривалого вжитку сприяли пожвавленню попиту на споживчі кредити. Іпотечне кредитування підживлювалося завдяки нижчим відсотковим ставкам. Стандарти роздрібного кредитування пом’якшуються п’ять кварталів поспіль. Боргове навантаження домогосподарств залишається нижчим за середнє.

У ІV кварталі 2021 року учасники опитування відзначили зростання валютного та кредитного ризиків, натомість процентний ризик знизився.У наступні 12 місяців 92% респондентів прогнозують зростання кредитного портфеля домогосподарств, 79% – корпорацій. Банки очікують, що якість кредитного портфеля поліпшиться в обох сегментах.

Відповідаючи на запитання опитування, учасники зазначили, що в першому кварталі не планують у цілому змінювати кредитні стандарти для корпоративних клієнтів, водночас планують пом’якшувати стандарти кредитування як для іпотеки, так і для споживчих позик.

У найближчі три місяці банки прогнозують подальше зростання кредитного, валютного та ризику ліквідності, водночас очікують, що процентний ризик надалі знижуватиметься.