Безнадійний податковий борг підлягає списанню

Списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг (п. 101.1 ст. 101 ПКУ).

Під терміном «безнадійний» розуміється:

 • податковий борг платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута (п.п.101.2.1 п. 101.2 ст. 101 ПКУ);
 • податковий борг фізичної особи, яка:
  – визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;
  – померла, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;
  – понад 720 днів перебуває у розшуку (п.п.101.2.2 п. 101.2 ст. 101 ПКУ);
 • податковий борг платника податків, у тому числі податкового агента, стосовно якого минув строк давності, встановлений п. 102.4 ст. 102 ПКУ (п.п. 101.2.3 п. 101.2 ст. 101 ПКУ);
 • податковий борг платника податків, що виник внаслідок форс-мажорних обставин (п.п.101.2.4 п. 101.2 ст. 101 ПКУ);
 • податковий борг платника податків, щодо якого до Державного реєстру внесено запис про його припинення на підставі рішення суду (п.п.101.2.5 п. 101.2 ст. 101 ПКУ);
 • податковий борг банку, щодо якого наявне рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення НБУ про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури (п.п.101.2.6 п. 101.2 ст. 101 ПКУ).

Якщо фізична особа, яка у судовому порядку визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, з’являється, або якщо фізичну особу, яка перебувала у розшуку понад 720 днів, розшукано, списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню у загальному порядку з дотриманням строків позовної давності починаючи з дня відновлення такого податкового боргу (п. 101.3 ст. 101 ПКУ).

Органи стягнення відкликають розрахункові документи, якими передбачено стягнення пені, штрафних санкцій та безнадійного податкового боргу, списаних відповідно до ПКУ (п. 101.4 ст. 101 ПКУ).

Контролюючі органи щокварталу здійснюють списання безнадійного податкового боргу. Порядок такого списання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику( п. 101.5 ст. 101 ПКУ).