Бізнес більш песимістично оцінює результати своєї діяльності

Бізнес у жовтні послабив позитивні оцінки щодо економічного стану своїх підприємств. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісячно.

У жовтні 2021 року він становив 51.4 порівняно з 53.1 у серпні. Стійкий споживчий попит та інвестиційна активність продовжували позитивно впливати на очікування респондентів, водночас здорожчання енергоносіїв, зростання захворюваності та посилення карантинних заходів як в Україні, так і світі послабили позитивні оцінки.

Підприємства торгівлі зберегли найоптимістичніші оцінки результатів діяльності та перспектив свого розвитку: секторальний індекс у жовтні становив 52.2 порівняно із 56.1 у вересні. Респонденти дещо послабили позитивні очікування щодо обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу.

Підприємства промисловості позитивно оцінюють економічні результати та перспективи своєї діяльності шостий місяць поспіль: у жовтні секторальний індекс становив 51.1 (у вересні – 52.8). Респонденти стриманіше, ніж у попередньому місяці, оцінюють майбутнє зростання обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних.

Підприємства сфери послуг також зберігають оптимістичні оцінки результатів своєї діяльності:секторальний індекс у жовтні становив 51.3 (у вересні – 51.8). Респонденти продовжують очікувати зростання обсягів наданих послуг, нових замовлень та послуг у процесі виконання.

Підприємства будівництва найстриманіше оцінили перспективи своєї діяльності: у жовтні секторальний індекс становив 50.2 (у вересні – 51.6). Респонденти поліпшили оцінки обсягів виконаних будівельних робіт та нових замовлень, водночас стриманіше прогнозують зростання обсягів закупівлі сировини та матеріалів на тлі дуже високих очікувань щодо підвищення цін постачальників і вартості послуг підрядників.

Підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше подорожчання власної продукції/послуг на тлі підвищення промислової інфляції та відповідно високих очікувань щодо зростання цін на сировину і матеріали.

Оцінки щодо зайнятості є неоднорідними: підприємства торгівлі та сфери послуг очікують збільшення чисельності працівників, натомість респонденти промисловості та будівництва другий місяць поспіль налаштовані на її скорочення.