Бізнес позитивно оцінює стан та перспективи своєї діяльності

Бізнес у вересні зберіг позитивні оцінки щодо економічного стану своїх підприємств на тлі сприятливої зовнішньої кон’юнктури, високого споживчого попиту та подальшого зростання інвестиційної діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який НБУ розраховує щомісячно.

У вересні 2021 року він становив 53.1 порівняно з 53.4 у серпні. Другий місяць поспіль усі секторальні індекси перевищували нейтральний рівень.

Підприємства торгівлі найоптимістичніше оцінили перспективи свого розвитку: секторальний індекс у вересні зріс до 56.1 із 51.1 у серпні. Респонденти суттєво поліпшили очікування щодо обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу.

Підприємства промисловості позитивно оцінюють економічні результати та перспективи своєї діяльності п’ятий місяць поспіль: у вересні секторальний індекс становив 52.8 (у серпні – 54.3). Респонденти, як і в попередні місяці, прогнозують зростання обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних.

Підприємства сфери послуг також зберігають оптимістичні оцінки результатів своєї діяльності: секторальний індекс у вересні становив 51.8 (у серпні – 54.1). Респонденти продовжують очікувати  зростання обсягів наданих послуг, нових замовлень та послуг у процесі виконання.

Підприємства будівництва й надалі позитивно налаштовані щодо своєї діяльності: у вересні секторальний індекс становив 51.6 (у серпні – 53.0). Респонденти стримано-позитивно оцінюють обсяги виконаних будівельних робіт та нових замовлень і, як наслідок, очікують незначного зниження обсягів закупівлі сировини і матеріалів.

Підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше здорожчання власної продукції/послуг на тлі високих очікувань щодо зростання цін на сировину та матеріали.

Оцінки щодо зайнятості є здебільшого стриманими: лише підприємства торгівлі очікують збільшення чисельності працівників, натомість респонденти промисловості, будівництва та сфери послуг налаштовані на її скорочення.