Бізнес зможе отримувати консультації від органів ринкового нагляду

Міністерством розвитку економіки оприлюднено для обговорення проект Порядку надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду.

Зазначеним Порядком встановлюються основні вимоги щодо організації і надання таких консультацій з метою підвищення рівня правової обізнаності та поінформованості бізнесу щодо вимог під час здійснення заходів нагляду.

Згідно проекту, органи державного ринкового нагляду надають консультації  суб’єктам господарювання у межах своєї компетенції, безоплатно, у разі отримання письмового (зокрема й електронного) звернення від суб’єкта господарювання.

Консультації надаються у письмовій формі (письмові консультації) або шляхом публічного обговорення. Письмова консультація надається не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дня реєстрації звернення суб’єкта господарювання – шляхом надсилання відповіді із застосуванням засобів поштового та/або електронного зв’язку (у певних випадках термін може бути продовжено, але не більше ніж до 45 днів). Публічне обговорення проводиться у формі конференцій, форумів, семінарів, зустрічей з бізнесом тощо.

Суб’єкт господарювання зможе посилатися на консультації органів державного ринкового нагляду при доведенні правомірності своєї поведінки у відносинах із цими органами під час судового розгляду.