Бізнес звільнили від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності під час війни

Верховна Рада прийняла Закон про внесення змін до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Закон спрямований на здійснення заходів з підтримки бізнесу та створення правових механізмів звільнення юридичних осіб від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану.

Згідно із Законом оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави здійснюється протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення фінансової звітності.

У період дії ВС, а також протягом 3 місяців після його припинення чи скасування, передбачено звільнити ЮО від відповідальності за порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності у повному обсязі на вебсторінці або вебсайті підприємства разом з відповідними аудиторськими звітами.