Боржники-іпотекодавці більше не зможуть зловживати своїми правами

Боржники (іпотекодавці) відтепер не зможуть більше ухилятися від виконання зобов’язань шляхом ухилення від отримання будь яких повідомлень з боку кредитора (іпотекодержателя) – вимога про надсилання та отримання повідомлення буде вважатися виконаною, навіть, якщо боржник, наприклад, умисно та свідомо не отримує будь-які повідомлення з боку іпотекодержателя.

Раніше боржники, розуміючи, що у зв’язку з непогашенням заборгованості за виконання своїх зобов’язань, іпотекодержателями можливе використання своїх прав, закріплених у іпотечному договорі (відповідне застереження), просто не отримували будь-яких листів чи повідомлень від кредиторів. З огляду на це відбувалося обмеження прав іпотекодержателів щодо звернення стягнення в порядку, визначеному статтею 37 Закону України «Про іпотеку», адже державний  реєстратор мав перевіряти саме факт отримання боржником таких листів.

Відтепер прогалини усунуто – постановою КМУ від 26.02.2020 № 189 внесено відповідні зміни до п. 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Встановлено, що листи-вимоги про виконання зобов’язань можуть бути надіслані іпотекодержателем не менше ніж двічі з періодичністю не менше ніж один місяць, та які повернуті відправнику у зв’язку із відсутністю адресата або закінченням встановленого строку зберігання поштового відправлення. Це унеможливлює ухилення від отримання такого виду кореспонденції боржниками.

Також передбачено можливість направлення електронного листа з підтвердженням доставки (у разі, якщо договором передбачено можливість обміну електронними документами).

Крім того, нова редакція пункту 61 Порядку передбачає також подачу довідки іпотекодержателя з зазначеною інформацією про суму боргу за зобов’язанням та відомостями про вартість предмету іпотеки. Слід звернути увагу, що така довідка повинна надаватися реєстратору станом на дату не раніше 3-х днів до дня подання документів для проведення державної реєстрації. Оцінка вартості предмету іпотеки, визначена суб’єктом оціночної діяльності, повинна бути подана станом на дату не раніше 90 днів до дня подання документів для проведення державної реєстрації.

Мораторій тепер не буде використовуватися як «прикриття» для неповернення кредитів. Так з одного боку, відтепер державний реєстратор при проведенні державної реєстрації буде перевіряти предмет іпотеки на «підпадання» його під дію Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», метою якого є певний захист для боржника.

При цьому, можливий варіант проведення державної реєстрації при наявності заяви, що підтверджує згоду іпотекодавця на набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки, справжність підпису на якій повинна бути засвідчена відповідно до Закону України «Про нотаріат».

Водночас, так як раніше боржники зловживали такою можливістю, що нібито нерухоме житлове майно використовується ними як єдине місце постійного проживання, відтепер такі випадки уточнені відповідно до змін Порядку, та державний реєстратор має змогу самостійно перевіряти інформацію щодо цього у Державному реєстрі прав чи в його невід’ємній архівній складовій частині (в Реєстрі прав власності на нерухоме майно) або ж перевіряти надані іпотекодержателем документи, якими підтверджується, що відповідне нерухоме житлове майно не є місцем постійного проживання іпотекодавця.