Через рік після набрання чинності Закону про ТОВ пріоритет статуту автоматично припиняється

У постанові КГС ВС від 10 червня 2020 року у справі № 922/2200/19 йдеться про особливості чинності статуту ТОВ в контексті Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Так, у липні 2019 року учасники ТОВ звернулися до господарського суду з позовом про визнання недійсними окремих пунктів статуту ТОВ (у редакції від 7 липня 2016 року), зокрема, щодо підстав та порядку виключення учасника з ТОВ,  встановлення кваліфікованої більшості голосів для прийняття рішення на загальних зборах учасників, повноважності ради засновників.

Господарський суд позов задовольнив. Апеляційний господарський суд рішення суду першої інстанції скасував і прийняв нове рішення, яким у задоволенні позову відмовив.

Залишаючи постанову апеляційного господарського суду без змін, колегія суддів КГС ВС наголосила на такому.

Статут юридичної особи за змістом ч. 2 ст. 20 ГК України є актом. Підставою для визнання акта недійсним є його невідповідність вимогам чинного законодавства.

Пунктом 3 глави VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» встановлено річний строк, протягом якого застосовуються положення статуту товариства, навіть якщо вони не відповідають вказаному Закону, за умови, що вони відповідають законодавству станом на день набрання чинності Законом.

Після закінчення зазначеного річного строку такий пріоритет статуту над Законом автоматично припиняється і положення статутів, які не відповідають зазначеному Закону, не застосовуються. Натомість застосовуються норми Закону про ТОВ.

Отеж, суд апеляційної інстанції обґрунтовано відмовив у задоволенні цього позову, встановивши, що оскаржувані положення статуту відповідають законодавству, чинному на момент його затвердження, а станом на момент звернення позивачів з позовом положення статуту, які не відповідають вимогам Закону про ТОВ, в силу цього Закону не застосовуються, а також встановивши, що позивачі не довели порушення їхніх прав та охоронюваних законом інтересів спірними положеннями статуту товариства.