Чи може роботодавець відмовити у розірванні трудового договору?

Чи має право роботодавець відмовити у розірванні трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника?

Статтею 43 Конституції України встановлено, що кожен має право на працю, а згідно зі статтею 9 Конституції чинні міжнародні договори є частиною національного законодавства України. Статтями 81 та 9 КЗпП передбачено: якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору. При цьому умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про працю, є недійсними.

Щодо заборони використання примусової праці в Україні діє Конвенція Міжнародної організації праці № 29 «Про примусову чи обов’язкову працю», підписана 28 червня 1930 р. в Женеві. Пунктом 1 статті 2 цієї Конвенції передбачено, що термін «примусова чи обов’язкова праця» означає будь-яку роботу чи службу, що її вимагають від якої-небудь особи під загрозою якогось покарання і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг.

Стаття 2 КЗпП у поняття «право громадян України на працю» включає право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, а статтею 5-1 КЗпП закріплено, що держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України, вільний вибір діяльності.

Виходячи з вищевикладеного, у роботодавця відсутні підстави щодо вимагання від працівника примусової праці.

Це роз’яснили в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.