Депутат пропонує заборонити перевірки бізнесу до проведення податкової реформи

В парламенті зареєстровано законопроект № 9481 «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання підприємництва та тимчасової заборони перевірок як  форми тиску на  бізнес» (автор – народний депутат Юрій Дерев’янко).

Змінами до Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» пропонується установити, що до проведення податкової реформи, направленої на лібералізацію податкового навантаження на платників податків, забороняється  проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

В законопроекті передбачається, що до проведення вказаної податкової реформи позапланові перевірки здійснюються органами держнагляду (контролю):

1) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (далі – Державна регуляторна служба);

2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

3) за рішенням суду;

4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;

5) у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

6) для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).

Крім того, проектом передбачено, що перевірки підприємств, установ та організацій, ФОП з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік, які будуть  розпочаті та незавершені  на момент набрання чинності цим законом, підлягатимуть зупиненню із подальшим скасуванням відповідного рішення про проведення перевірки.

Окрім того, змінами до Закону «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» пропонується  встановити, що щорічний загальний обсяг фінансової державної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва надається на стимулювання та реалізацію інвестиційних проектів в якості цільових коштів  Держбюджеті України і складає не менш  1 % від загального обсягу видатків його загального фонду. Розподіл здійснюється за конкурсних засадах між регіонами країни та їх районами і містами обласного підпорядкування з урахуванням їх особливостей та потреб у порядку, визначеному Кабміном. Проектом також передбачається розширення та уточнення переліку основних видів фінансової державної підтримки малого та середнього підприємництва.