Депутати хочуть поліпшити інформування споживачів щодо харчових продуктів

Створити результативний механізм інформування споживачів стосовно харчових продуктів та зменшити навантаження на операторів ринку пропонується шляхом прийняття єдиного Закону «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», гармонізованого з законодавством ЄС. Відповідний законопроект № 8450 зареєстровано у ВР групою народних депутатів.

Законопроект встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти (зокрема стосовно маркування), а також обов’язки операторів ринку з доведення цієї інформації до інших операторів ринку та до споживачів.

Основна ідея проекту – дати споживачам можливість визначати та належним чином використовувати харчові продукти, та робити вибір, який відповідав би їх індивідуальним харчовим потребам.

Проектом передбачається заборонити використання інформації, що може ввести споживача в оману, особливо у частині властивостей і характеристик харчових продуктів та наслідків їх споживання, а також у частині приписування харчовим продуктам лікувальних властивостей. Зазначена заборона поширюється також на рекламування та представлення харчових продуктів.

Зазначимо, що для уникнення покладання надмірного тягаря на операторів ринку харчових продуктів законопроектом пропонується відхід від вимоги щодо  обов’язкового надання інформації про поживну цінність стосовно певних категорій харчових продуктів.