Детективні агентства в Україні – міф чи реальність?

Наразі  в інтернет-просторі  можна знайти дуже багато пропозицій (реклами)  детективних агентів (приватних детективів), що пропонують різного роду послуг, від виявлення подружньої невірності – до перевірки персоналу конкретного підприємства. Цінова політика таких детективів різна, можна знайти і багато позитивних відгуків клієнтів.

Доцільно зауважити, що найчастіше послуги приватних детективів надають колишні співробітники правоохоронних органів, які мають професійні навики проведення розшукової  та оперативної роботи.

Зважаючи на те, що Президент України ветував Закон «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», що був прийнятий 13 квітня 2017 року, проаналізуємо чинне правове регулювання такого «детективного бізнесу» в Україні.

В ст. 43 Конституції України встановлено: кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, – говориться у ст. 42 Конституції України.

Відповідно ч.1-2 ст. 3 Господарського кодексу України, під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Згідно Національного класифікатора України «Кваліфікація Видів Економічної діяльності ДК 009:2010» (наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457), клас 80.30 «Проведення розслідування» включає:
– діяльність із розслідування та діяльність детективів;
– будь-яку діяльність приватних детективів, незалежно від типу клієнта або цілей розслідування.

Тобто, в Україні існує та визнана діяльність (професія) приватного детектива.

Разом з тим в ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів діяльності» не  виділено діяльність приватних детективів  як господарську діяльність, що підлягає обов’язковому  ліцензуванню.

В Законі України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»  не передбачений жодний дозвільний документ на діяльність приватного детектива.

Натомість в ч.2 ст.1 вищезазначеного закону визначено, що забороняється вимагати від суб’єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

В Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачено механізм державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та ФОП.

Ну і, звичайно, норми про сплату податків слід шукати у Податковому кодексі України.

Разом з тим, потрібно пам’ятати, що оперативно-розшукова діяльність може проводитися лише оперативними підрозділами  Національної   поліції, Державного   бюро   розслідувань, Служби   безпеки   України, Служби  зовнішньої  розвідки  України, Державної   прикордонної   служби  України, Управління   державної  охорони, органів   доходів   і   зборів, органів  і  установ  виконання покарань та слідчих ізоляторів  Державної  кримінально-виконавчої  служби України, Розвідувального   органу   Міністерства   оборони  України, Національного  антикорупційного  бюро  України.

Проведення     оперативно-розшукової     діяльності    іншими підрозділами  зазначених  органів, підрозділами інших міністерств, відомств,   громадськими,   приватними  організаціями  та  особами забороняється (ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»).