Зупинено реєстрацію обʼєктів права інтелектуальної власності щодо всіх категорій товарів з білорусі

КМУ внесено зміни до постанови від 08.10.2022 № 1127 «Деякі питання здійснення заходів із сприяння захисту прав інтелектуальної власності та реєстрації у митному реєстрі обʼєктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону».

Уточнено, що на період воєнного стану зупиняється реєстрація обʼєктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі обʼєктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, за заявами правовласників (їх уповноважених представників) – щодо всіх категорій товарів громадян Республіки Білорусь, юридичних осіб, які утворені та зареєстровані відповідно до законодавства РБ та/або кінцевим бенефіціарним власником яких є громадяни РБ чи інші юридичні особи, які утворені та зареєстровані відповідно до законодавства РБ.

Передбачено також зупинення на період воєнного стану реєстрацію обʼєктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі обʼєктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, за заявами правовласників (їх уповноважених представників) щодо всіх категорій товарів, якщо виробниками, експортерами або імпортерами товарів, що містять обʼєкти права інтелектуальної власності, є вищезазначені особи, або якщо до правовласників (їх уповноважених представників) застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до ЗУ «Про санкції».

Прийнято рішення не застосовувати заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, передбачені розділом XIV Митного кодексу України, щодо всіх категорій товарів, що містять обʼєкти права інтелектуальної власності, які належать зазначеним вище особам.