Діяльність НАЗК розблоковано новим законом

Парламентом прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції».

Законом забезпечується повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції, наділено його необхідними повноваженнями та правами з метою їх реалізації.

Визначено порядок реагування НАЗК на виявлення порушень, виявлення ознак корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також встановлено деякі особливості такого реагування у разі вчинення відповідних діянь суддями або суддями Конституційного Суду України.

Закон передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Запроваджується правове регулювання особливостей врегулювання конфлікту інтересів у діяльності окремих категорій осіб, порядку здійснення контролю та повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, порядку здійснення деяких додаткових заходів фінансового контролю.

Також встановлено особливості проведення повних перевірок декларацій та моніторингу способу життя стосовно суддів, суддів КСУ; забезпечено правове регулювання щодо відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.