Діяльність з визначення розміру моральної шкоди пропонується врегулювати окремим законом

У парламенті запланували вдосконалити інститут відшкодування моральної шкоди – шляхом ухвалення окремого закону, який  урегулює правові та організаційні засади діяльності з визначення розміру такої шкоди, завданої фізичній або юридичній особі, забезпечить захист прав та законних інтересів учасників такої діяльності. Відповідний законопроект № 8396 подали в Верховну Раду народні депутати С. Алєксєєв, А. Яценко, В. Яніцький та Р. Сидорович.

Законопроектом «Про регулювання діяльності з визначення розміру моральної (немайнової) шкоди»:

  • закріплюються випадки та принципи визначення розміру моральної шкоди;
  • доволі детально регламентується порядок підготовки та діяльності спеціалістів з визначення розміру моральної шкоди, встановлюються їх права та обов’язки, відповідальність;
  • прописуються засади регулювання та контролю діяльності з визначення розміру моральної шкоди органами державної влади та професійним самоврядуванням;
  • передбачається ведення Державного реєстру суб’єктів визначення розміру моральної шкоди і т.д.

Варто зазначити, що такий закон не буде поширюватися на випадки визначення розміру моральної (немайнової) шкоди, завданої фізичній або юридичній особі внаслідок поширення інформації у засобах масової інформації.

Прийняття закону дозволить поліпшити судовий захист, мінімізувати ризик не доброчесного або необґрунтованого завищення чи заниження розміру моральної шкоди, переконані автори ініціативи.

Окрім того, даним авторським колективом також зареєстровано законопроект № 8404 про внесення змін до статті 14 Податкового кодексу України, яким пропонується віднести спеціалістів з визначення моральної (немайнової) шкоди до переліку осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.