Для фрілансерів запровадять спеціальні трудові договори

Уряд ініціював законопроект щодо врегулювання праці фрілансерів. Передбачається законодавче врегулювання взаємовідносин працівників та роботодавців у випадку, коли неможливо заздалегідь визначити види, обсяги та періоди виконання тієї чи іншої роботи.

Пропонується введення нової особливої форми трудового договору – трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Відповідно до умов такого договору його сторони, за домовленістю, можуть визначати необхідність та час залучення працівника до роботи, її обсяг та режим виконання. При цьому оплата праці відбувається виключно за той час, коли робота фактично виконується.

Водночас працівник, який працює за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, зможе більш вільно планувати свою роботу, не прив’язуючись до одного роботодавця та  робочого графіку підприємства, планувати свою діяльність залежно від поставлених йому завдань.

Працівник отримає всі права та гарантії, передбачені законодавством про працю, зокрема щодо належного режиму роботи, часу відпочинку, порядку прийняття на роботу та звільнення з неї, виплати заробітної плати. Крім того, передбачена гарантована мінімальна кількість оплачуваних годин на місяць.

Наразі оформлення роботи в подібних випадках відбувається здебільшого за цивільно-правовими договорами, тому особи, які виконують такі роботи, позбавлені права та гарантій, встановлених законодавством про працю. Законопроект сприятиме посиленню соціально-трудового захисту фрілансерів, обіцяють в уряді.