Для органічної продукції затверджено державний логотип

Мінагрополітики наказом від 22.02.2019 № 67 затвердило державний логотип для органічної продукції.

Державний логотип для органічної продукції складається з графічного зображення та напису, які поміщені у квадрат. Графічне зображення складається з двох кругів однакового радіуса, які перетинаються. Спільна площина має зелений колір та утворює фігуру у вигляді листка рослини. Частина круга з лівого боку  має жовтий колір, а  з правого – блакитний. Спільна площина містить імітацію прожилок листка рослини. Напис розміщується під графічним зображенням та складається зі слів «ОРГАНІЧНИЙ ПРОДУКТ» або «ORGANIC PRODUCT».

Згідно із Законом «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» продукт дозволяється маркувати як органічний продукт, якщо він вироблений відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, містить не менше ніж 95% органічних інгредієнтів сільськогосподарського походження (за вагою без урахування частки води та кухонної солі) та не більше 5% (за вагою) неорганічних інгредієнтів, внесених до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях. Органічне виробництво такого продукту підтверджується сертифікатом.

Забороняється маркування державним логотипом сільськогосподарської продукції, що була отримана не в результаті органічного виробництва або є продукцією перехідного періоду. Також заборонено використання під час маркування такої продукції будь-яких позначень та написів «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік», та/або будь-яких однокореневих та/або похідних слів від цих слів з префіксами «біо-» , «еко-» тощо будь-якими мовами.