Для українських виробників унікального алкоголю відкриваються європейські ринки

Верховна Рада України ухвалила Закон про географічні зазначення спиртних напоїв, який імплементує в національне законодавство Регламент ЄС № 2019/787 , а отже відкриває дорогу унікальним українським спиртним напоям на ринки ЄС.

Йдеться про напої з географічними зазначеннями, які мають особливі властивості, пов’язані з місцевістю та традицією їх виробництва.

Законом передбачається:

– визначення «спиртний напій», класифікацію спиртних напоїв та загальні вимоги до них;

– встановлення єдиних правил визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв;

– більш сучасні вимоги до спирту етилового та дистилятів, які використовуються для виробництва всіх спиртних напоїв;

– визначити коло суб’єктів, які мають право на реєстрацію географічного зазначення спиртного напою;

– встановити процедуру погодження специфікації спиртного напою – основу для виробництва спиртних напоїв з географічними зазначеннями;

– запровадити систему контролю щодо географічних зазначень спиртних напоїв та встановлено відповідальність за порушення в цій сфері.

Прийнятий Закон дозволить:

– гармонізувати положення національного законодавства з нормами права ЄС, які підлягають імплементації на підставі Угоди про асоціацію;

– забезпечити додаткові можливості для переробки сільськогосподарської продукції та збільшити внутрішнє виробництво продукції з високою доданою вартістю;

– стимулювати розвиток крафтового виробництва спиртних напоїв та створити робочі місця для населення, зокрема, в сільській місцевості,

– збільшити податкові надходження до бюджетів усіх рівнів.

Ухвалення цього документу сприятиме створенню додаткових можливостей для переробки с/г продукції, збільшенню внутрішнього виробництва продукції із доданою вартістю, розвитку туризму на територіях, де буде вироблятися унікальна продукція, створенню додаткових робочих місць.