До Кодексу з процедур банкрутства внесено зміни

Верховною Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства».

Змінами усуваються недоліки Кодексу та встановлюються норми, що не допускають відкриття проваджень у справах про банкрутство органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій задля недопущення порушення норм Конституції України.

Зокрема, визначається, що термін «бюджетна установа» у Кодексі вживається у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.

Також передбачено доповнення ч. 2 ст. 34 Кодексу нормою про необхідність подання кредитором при зверненні до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство судового рішення, яке набрало законної сили, та за яким не сплив строк пред’явлення його до виконання.

У зв’язку з цим така підстава для відмови господарським судом у відкритті провадження у справі про банкрутство, як наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження, змінюється на наступну підставу: кредитором не додано до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство судового рішення, яке набрало законної сили, відповідно до вимог ч. 2 ст. 34 цього Кодексу.

Окрім того, Прикінцеві та перехідні положення Кодексу доповнюються ст. 2-1 та 2-2 у зв’язку із необхідністю розгляду господарськими судами справ про банкрутство у процесуальні строки, встановлені Кодексом.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.