До конкурсного відбору суддів КСУ долучиться новий орган

Верховна Рада прийняла Закон про вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах.

Передбачається залучити до проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ новий спеціальний орган – Дорадчу групу експертів, яка буде сприяти суб’єктам, які призначають суддів КСУ, у оцінці моральних якостей і рівня компетентності в сфері права кандидатів на посаду судді.

Склад групи – 6 осіб, призначених Президентом України, Верховною Радою України, з’їзду суддів України, Кабінетом Міністрів України за пропозиціями Європейської комісії «За демократію через право», міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції.

Окрім того, прийнято похідний Закон щодо уточнення повноважень з’їзду суддів України – надано повноваження визначати особу до складу Дорадчої групи експертів.