До Податкового кодексу внесено зміни щодо лізингу

Верховною Радою прийнято Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції”.

Законом уточнюється зміст поняття «лізингова операція» – передача основних засобів у володіння та користування фізичним та/або юридичним особам (лізингоодержувачам) за плату та на визначений строк.

Згідно із Законом, лізингові операції здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу, операцій із зворотного лізингу.

Окрім того, у Законі містяться визначення таких понять, як «оренда житла з викупом» і «оренда житлових приміщень».

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Для договорів лізингу, укладених до набрання чинності цим Законом, його положення застосовуються щодо тих прав та обов’язків, що виникли після набрання ним чинності.