Добровільний військовий облік жінок – Закон прийнято

Верховна Рада прийняла Закон про внесення змін до статті 1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Законом встановлено добровільний військовий облік жінок, проте обов’язковим буде облік для жінок-медиків.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.

Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаними.