Договір дарування може бути розірваний за вимогою дарувальника

На підставі договору дарування всі права на майно дарувальника переходять до обдаровуваного з моменту прийняття ним дарунку. Особа, яка передала майно, не може встановлювати обов’язки, умови чи обмеження щодо майна, яке подарувала, оскільки договір дарування – це безумовний договір.

Договір дарування не може бути розірваний в односторонньому порядку, за деякими виключеннями, зокрема, передбаченими ст. 724 ЦК України та, якщо договір дарування виконується у момент його укладання.

Так, договір дарування нерухомих речей або іншого особливо цінного майна може бути розірвано за вимогою дарувальника, але за конкретних обставин.

Підстави для розірвання договору дарування:

  • умисно вчинене кримінальне правопорушення проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей (ст. 727 ЦК України).

У випадку смерті дарувальника, яка була спричинена умисними злочинними діями обдаровуваного – позбавлення життя дарувальника, право вимагати розірвання договору дарування одержують спадкоємці дарувальника.

  • загроза безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність.

Таке розірвання правочину спрямоване на запобігання втрати дарунка. Проте при розірванні договору дарування на цій підставі необхідно довести, що обдаровуваному було відомо про те, яку велику немайнову цінність має дарунок для дарувальника. Останнє, у свою чергу, зобов’язує обдаровуваного бережно та сумлінно ставитись до дарунка.

  • недбале ставлення до речі, що становить культурну цінність, внаслідок чого ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.

Йдеться про речі, втрата яких має істотне значення не лише для дарувальника, а для суспільства. Окремою підставою розірвання договору дарування з ініціативи дарувальника є недбале ставлення обдарованого до речі, що становить історичну, наукову, культурну цінність. Під недбалим ставленням слід розуміти таке поводження обдаровуваного з предметом договору дарування, внаслідок чого ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена. Тому при виникненні обставин, що можуть зумовити втрату або істотне пошкодження такого дарунка, дарувальник наділяється правом звернутися до суду з вимогою про розірвання договору дарування та повернення дарунка.

Зверніть увагу! При розірванні договору дарування дарунок повертається дарувальнику у тому вигляді, в якому він існує на момент розірвання договору. Отримані обдаровуваним продукція, плоди та доходи від речі, що є предметом договору дарування, залишаються у нього. У випадку відсутності дарунка (його знищення, відчуження третім особам тощо), ні вимога про розірвання правочину, ні вимога про повернення дарунка, пред’являтись не можуть.

За інформацією БПД