Закон про стратегічну екологічну оцінку регулює відносини у сфері охорони довкілля

Закон № 2354-VIII, нещодавно прийнятий Верховною Радою України, регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування.

Дія Закону поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти).

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Законодавець в ч. 7 ст. 1 Закону надав тлумачення стратегічної екологічної оцінки. Згідно з цією нормою, це процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі:

  • для здоров’я населення;
  • виправданих альтернатив;
  • розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків.
  • складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;
  • проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби – транскордонних консультацій);
  • врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Законом внесено зміни до Земельного кодексу України та законів «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про курорти», «Про державні цільові програми», «Про регулювання містобудівної діяльності».