Двом небанківським фінустановам анульовано ліцензії та виключено з реєстру, ще двом – змінено обсяг ліцензій на діяльність фінкомпанії

Національний банк України анулював двом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ, ще двом – змінено обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Щодо анулювання ліцензій та виключення з реєстру

На підставі власної заяви ТОВ “УНІВЕРСАЛЬНА КРЕДИТНА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 42121061) анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги з надання коштів та банківських металів у кредит.

Також ТОВ “УНІВЕРСАЛЬНА КРЕДИТНА КОМПАНІЯ” виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199.

Національний банк анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС “ПАРТНЕР” (ЄДРПОУ – 26474391) з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

КС “ПАРТНЕР” мала ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит та залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Обсяг активів КС “ПАРТНЕР” станом на 01 січня 2024 року становив 1 027 тис грн (0,07% від загального обсягу активів кредитних спілок станом на 01.01.2024), зобов’язання кредитної спілки становили 258,00 тис. грн (0,03% від загального обсягу ринку кредитних спілок станом на 01.01.2024).

Щодо зміни обсягу ліцензій

На підставі власних заяв надано погодження зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії:

  • ТОВ “ФК “ЕСАЙМЕНТ” (ЄДРПОУ 39114866) – виключення з ліцензії таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;
  • ТОВ “ФК “ФІНБЮРО” (ЄДРПОУ 40053194) – виключення з ліцензії такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг.

Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ “ФК “ЕСАЙМЕНТ” матиме право надавати фінансову послугу – факторинг, а ТОВ “ФК “ФІНБЮРО” – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 травня 2024 року.

Довідково

Кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, під час дії воєнного стану мають право звернутися до Національного банку із заявою про анулювання ліцензії та виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ.

Особливий порядок анулювання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ передбачений пунктами 203-209 постанови Правління Національного банку України “Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації” від 06 березня 2022 року № 39 (зі змінами).