Експертиза об’єктів будівництва проводитиметься по-новому

До Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи внесено зміни. Відповідна постанова КМУ від 23.01.2019 № 95 набула чинності 15.02.2019.

Змінено процедуру затвердження та проведення експертизи проектів будівництва, які підлягають оцінці впливу на довкілля, а також проектів, що реалізуються із залученням бюджетних коштів чи кредитів, наданих під державні гарантії, тощо.

Скасовано норму щодо затвердження/схвалення Кабінетом Міністрів проектів будівництва вартістю 400 млн. грн і більше.

Час затвердження проектної документації повинен зменшитися до 1 місяця (замість 3-6 місяців).

Новаціями визначено, що перед затвердженням проектів будівництва для проведення їх експертизи до проектної документації на будівництво об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом “Про оцінку впливу на довкілля”, додаються результати проведення такої оцінки.

Якщо об’єктом будівництва є комплекс, до складу якого входять об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та за сукупними показниками перевищують рівень, установлений для об’єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), проект будівництва підлягає обов’язковій експертизі за відповідними напрямами.