Експортний договір: чи може нерезидент вносити на рахунок резидента готівку в інвалюті?

Розрахунки за зовнішньоекономічними операціями здійснюються виключно через рахунки в банках (п. 16 розділу I Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті).

Розрахунки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) у готівковій формі заборонено, крім випадку, коли нерезидент – суб’єкт господарської діяльності згідно з умовами експортного договору резидента – суб’єкта господарської діяльності здійснює оплату фізичній особі – резиденту, яка перебуває у відрядженні за кордоном з метою виконання зобов’язань за експортним договором резидента – суб’єкта господарської діяльності, коштами в готівковій іноземній валюті експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортного засобу, який належить резидентові – стороні договору (орендується, фрахтується ним) і використовується за кордоном з метою виконання зобов’язань останнього за цим договором, за умови оприбуткування невикористаного залишку ввезеної в Україну готівкової іноземної валюти до каси резидента – суб’єкта господарської діяльності (згідно з абзацом третім п. 16 розділу I Положення).