Електронна система охорони здоров’я включатиме кілька реєстрів

Урядом унормовано деякі питання електронної системи охорони здоров’я – постановою КМУ від 25 квітня 2018 року № 411 затверджено Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я.

Порядок визначає механізм функціонування електронної системи охорони здоров’я та її компонентів, реєстрації користувачів, внесення та обміну інформацією і документами в електронній системі охорони здоров’я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

До складу електронної системи охорони здоров’я входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими буде забезпечено автоматизований обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI). Забезпечувати функціонування електронної системи охорони здоров’я та веб-сайту системи буде Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

Передбачається, що у центральній базі даних ведуться такі реєстри:

  • Реєстр пацієнтів;
  • Реєстр декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
  • Реєстр суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я (заклади охорони здоров’я; ФОП, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики; лабораторії);
  • Реєстр медичних спеціалістів (осіб, які здобули освіту у сфері охорони здоров’я);
  • Реєстр медичних працівників (осіб, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктами господарювання у сфері охорони здоров’я або є ФОП та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та надають медичну допомогу);
  • Реєстр договорів про медичне обслуговування населення;
  • Реєстр договорів про реімбурсацію;
  • інші реєстри, необхідні для виконання закону.

Передбачені Порядком можливості електронної системи охорони здоров’я заплановано впроваджувати відповідно до етапів реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Почнеться впровадження новацій на рівні первинної медичної допомоги.