FATCA ратифіковано, до Податкового кодексу внесуть зміни для імплементації

Верховна Рада ратифікувала Угоду між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA). Відповідним законом затверджується завершення внутрішніх державних процедур, необхідних для набрання чинності FATCA.

FATCA набув чинності 1 липня 2014 року, його головна мета – перешкодити ухиленню від сплати податків американських громадян, які працюють на території інших держав. Цей закон зобов’язує іноземні банки та інші фінансові установи надавати інформацію про клієнтів, фізичних та юридичних осіб, до податкової служби США – IRS. Йдеться про номери рахунків, обороти за рахунками і залишки на них.

Також ВР за основу прийнято законопроект № 2103 про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з ратифікацією FATCA.

Зміни стосуються визначення понять: підзвітний рахунок та його власники, фінансовий агент та фінансовий рахунок; особливості подання звітності за підзвітними рахунками; збір та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів; накладення штрафу за неподання, подання з порушеннями або з недостовірними відомостями чи помилками звітів про підзвітні рахунки (зазначена норма спрямована, в першу чергу, на стимулювання фінансових агентів дотримуватися законодавства щодо обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки).

Передбачається, що, якщо міжнародним договором, що містить положення про обмін інформацією, згода на обов’язковість якого надана Радою, або укладеним на його підставі міжвідомчим договором встановлені інші правила, ніж передбачені цим законом, застосовуються правила міжнародного договору. Перелік таких міжнародних договорів оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.