Гарантування вкладів: законодавство оновлюється

Верховна Рада прийняла Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків”.

Закон визначає правові підстави для відшкодування шкоди (збитків) особою, якою заподіяно шкоду банку та кредиторам банку, а також особою, яка внаслідок таких дій отримала майнову вигоду.

Вдосконалено деякі питання відшкодування шкоди (збитків) пов’язаними з банком особами, іншими особами, дії або бездіяльність яких призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди (збитків), у тому числі, передбачивши можливість укладення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) договору про добровільне відшкодування такої шкоди (збитків), механізм повернення коштів колишнім кредиторам банку після його ліквідації, звільнення від сплати судового збору, державного мита, плати у сфері державної реєстрації.

Уточнено деякі процедурні аспекті виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження Фонду, його органів, механізм правового захисту працівників членів адміністративної ради Фонду тощо.

Законом також:

 • удосконалено процедуру та перелік підстав для виявлення нікчемних правочинів;
 • уточнено деякі питання нормативно-правового регулювання порядку проведення ліквідаційної процедури;
 • удосконалено механізм правового захисту працівників Фонду та членів його адміністративної ради;
 • врегульовано питання роботи Фонду із забезпеченими кредиторами, банків, які виводяться з ринку;
 • уточнено питання щодо сплати судового збору та плати за проведення державної реєстрації.

Також врегульовано окремі питання процесуального характеру. Серед яких, зокрема, питання подання цивільного позову в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку, положення щодо набуття Фондом статусу позивача у справі в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку у господарському процесі, уточнено деякі процедурні питання виконавчого провадження, здійснено інші уточнення до відповідних нормативно-правових актів, що є дотичними, регулюють процедури та процеси, що змінюються цим Законом.

Окрім, прийнято за основу законопроект № 5542-1 “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб”, яким пропонується врегулювати питання:

 • забезпечення плавності процесу та мінімізації можливих ризиків з метою набуття АТ “Державний ощадний банк України” статусу банку-учасника системи гарантування вкладів фізичних осіб;
 • забезпечення фінансової стійкості системи гарантування вкладів фізичних осіб шляхом розрахунку необхідного значення цільового показника, встановлення розміру базової річної ставки регулярного збору та запровадження механізмів їх розрахунку та порядку встановлення;
 • досягнення необхідного рівня забезпеченості системи гарантування вкладів фізичних осіб;
 • запровадження положень щодо порядку проведення стрес-тестування системи гарантування вкладів фізичних осіб;
 • удосконалення механізмів надання Фонду кредитної підтримки з боку Національного банку України та Держави;
 • удосконалення процедури встановлення граничного розміру відшкодування коштів за вкладами (у разі отримання відповідних рекомендацій Ради з фінансової стабільності), а також поступове збільшення суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами з 400 000 до 600 000 гривень (протягом визначеного періоду) у разі забезпечення фінансової стійкості Фонду.

Законопроектом також передбачено спеціальні механізми врегулювання щодо погашення зобов’язань за векселями, які були видані Фондом в 2015 і 2016 роках в обмін на облігації внутрішньої державної позики, держателем яких було Міністерство фінансів України шляхом перераховування відповідних коштів до загального фонду Державного бюджету України з урахуванням необхідності забезпечення фінансової стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб.