Голові Верховного Суду хочуть надати право призначати та звільняти голів всіх судів України

У Верховній Раді 21 грудня зареєстровано законопроект № 8296, яким пропонується змінити порядок обрання та звільнення голів судів, а також заступників голів судів.

Законопроект пропонує зборам суддів усіх судів країни (від місцевих судів до Вищого антикорупційного суду і касаційних судів у складі Верховного Суду) обирати голів та заступників голів судів строком на 4 роки, однак затверджувати їх на посадах буде особисто голова Верховного Суду.

Необхідність радикальної зміни порядку призначення голів судів та їх заступників, автори законопроекту обґрунтовують багаторічним перебуванням на адміністративних посадах деяких суддів, а також не зовсім вдалими спробами Ради суддів України у минулі роки врегулювати питання строків перебування голів судів на адміністративних посадах.

Цікаво, що згідно з законопроектом, зборам суддів надається право обрати одразу декілька кандидатів на адміністративні посади, з яких голова Верховного Суду протягом 7 робочих днів повинен призначити кращого, на його думку, кандидата.

При цьому для обрання на посади голів судів та їх заступників, претендентам треба буде набрати одну третину голосів суддів від фактичної кількості суддів відповідного суду.

У разі ж якщо збори суддів самостійно не зможуть обрати кандидатів на адміністративні посади упродовж двох місяців з моменту виникнення вакантної посади, то їх призначає голова Верховного Суду із переліку кандидатур, які розглядалися на зборах суддів відповідного суду.

Також, голові Верховного Суду пропонується надати право звільняти голів та заступників голів судів за наявності певних обставин.

Законопроект пропонує встановити наступний порядок звільнення з адміністративних посад в судах:

Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники можуть бути достроково звільнені з посади за ініціативою не менш як однієї третини від фактичної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування не менш як двома третинами від фактичної кількості суддів цього суду.

Підставою для звільнення судді з адміністративної посади є його заява або триваюче незадовільне виконання обов’язків голови суду, заступника голови суду відповідно, систематичне або грубе одноразове порушення закону при їх виконанні.

У разі відсутності двох третин голосів від фактичної кількості суддів цього суду під час голосування, голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники можуть бути достроково звільнені з посади головою Верховного Суду за ініціативою не менш як однієї третини від фактичної кількості суддів відповідного суду.

Суддя, якого достроково звільнено з адміністративної посади в суді (крім звільнення з адміністративної посади за його заявою), не може бути обраний (призначений) на будь-яку адміністративну посаду в судах протягом трьох років з дня такого дострокового звільнення.

Крім того, пропонується встановити обмеження на кількість строків зайняття адміністративної посади однією особою.

Законопроект пропонує наступне:

Суддя, обраний на адміністративну посаду, не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки поспіль, незалежно від того, коли і відповідно до якого закону його було обрано (призначено) на цю посаду, якщо інше не передбачено законом.

Може змінитись також і процедура призначення й звільнення голів касаційних судів у складі Верховного Суду.

Законопроект передбачає, що голова касаційного суду обирається на посаду за результатами таємного голосування зборів суддів відповідного касаційного суду з числа суддів-кандидатів цього суду з подальшим призначенням головою Верховного Суду.

Зборами суддів може бути делеговано на призначення голові Верховного Суду декілька суддів-кандидатів на відповідну адміністративну посаду.

У разі делегування на призначення декількох кандидатів на відповідну адміністративну посаду, голова Верховного Суду самостійно призначає одного з них. Голова Верховного Суду протягом 7 робочих днів призначає обраного кандидата на адміністративну посаду.

У разі якщо збори суддів самостійно не можуть обрати голову касаційного суду упродовж двох місяців з моменту виникнення вакантної посади, його призначає голова Верховного Суду із переліку кандидатур, які розглядалися на зборах суддів відповідного касаційного суду.

Також, голова касаційного суду може бути достроково звільнений з посади за ініціативою не менш як однієї третини від фактичної кількості суддів відповідного касаційного суду за результатами таємного голосування більшістю голосів від фактичної кількості суддів відповідного касаційного суду.

У разі відсутності більшості голосів від фактичної кількості суддів відповідного касаційного суду під час голосування, голова такого суду може бути достроково звільнений з посади головою Верховного Суду за ініціативою не менш як однієї третини від фактичної кількості суддів відповідного суду.

Джерело: Судово-юридична газета