Колекторські компанії мають час для реєстрації до 13 серпня

НБУ нагадує компаніям, які планують продовжувати надавати послуги із врегулювання заборгованості за споживчими кредитами, про необхідність вчасно подати документи для реєстрації – до 13 серпня 2021 року.

Усі працюючі компанії повинні до цього дня подати повний пакет документів до Нацбанку.

Небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на надання деяких фінансових послуг (а саме – на факторинг та кредитування), подають лише заяву про включення небанківської фінансової установ до реєстру колекторських компаній.

Компанії, які не мають ліцензій на надання фінансових послуг, повинні подати такі документи:

  • заяву про включення юридичної особи до реєстру колекторських компаній;
  • анкету з описом бізнес-намірів;
  • анкету щодо політик і внутрішніх положень;
  • відомості про залучених осіб;
  • відомості про структуру власності;
  • документи для ідентифікації;
  • довідки про наявність/відсутність судимості у керівників та власників істотної участі заявника;
  • документ, що підтверджує внесення плати за розгляд пакета документів.

Щоб подати документи, можна скористатися спеціальними формами у форматі Word та Excel, розміщеними на вебсайті НБУ.

Нацбанк розглядає пакети документів компаній упродовж 30 робочих днів з дня подання повного пакета документів. За результатами розгляду документів повідомляє заявників про успішну реєстрацію або ж про відмову в реєстрації.

У разі відсутності у реєстрі колекторських компаній відомостей про юридичну особу після 14 жовтня 2021 року кредитодавець чи новий кредитор зобов’язані будуть достроково розірвати договір з такою юридичною особою.

Нагадаємо, що вимога щодо реєстрації колекторських компаній передбачена Законом № 1349-IX.