Коли необхідно подавати додаток 7 до ПДВ-декларації?

До уваги платників податків, які протягом року проводять оподатковувані та неоподатковувані операції з ПДВ!

За підсумками календарного року такі платники повинні здійснити перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. Для визначення обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій за календарний рік використовуються показники податкової звітності платника податку за січень – грудень такого року. При цьому враховуються показники податкових декларацій з ПДВ за такий період, уточнюючих розрахунків, які були подані у такому календарному році, незалежно від того, який звітний період в них уточнювався (звітний період року, за який проводиться обрахунок, чи попередніх років).

Статтею 199 Податкового кодексу регламентується порядок пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту у разі здійснення платником податку оподатковуваних та неоподатковуваних ПДВ операцій. Згідно з пунктом 199.1 статті 199 ПКУ у разі, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах величина розраховується у додатку  7 (Д7) до декларації з ПДВ “Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях” та застосовується протягом поточного календарного року (пункт 199.2 статті 199 ПКУ).

Таким чином, для визначення частки  сум податкового кредиту враховуються:

  • показники декларацій  платника податку за січень – грудень;
  • показники уточнюючих розрахунків, які були подані у такому календарному році;
  • результати такого перерахунку відображаються у 7 (Д7) до декларації з ПДВ за останній податковий період року.

Про це повідомив Офіс великих платників податків ДПС