Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ рекомендує доопрацювати проєкт про уточнення ступеню освіти для адвокатів

Іноді цілком слушні ідеї, які варто запровадити, втілюються у законопроект із вадами нормотворчої техніки. А ухвалення таких законів на практиці тягне проблеми із застосуванням: неоднозначне розуміння, судові суперечки тощо.

Схоже, що одним із таких прикладів є проект Закону №10312 від 04.12.2023 «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо уточнення ступеня вищої освіти для осіб, які мають право здійснювати адвокатську діяльність».

Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Нагадаємо, змінами до ч. 1 ст. 6 профільного закону, яка визначає кваліфікаційні вимоги до адвоката (зокрема, наявність повної вищої освіти), пропонується привести дефініцію «вища освіта» у відповідність до Закону «Про вищу освіту». Замість вимоги повної вищої освіти стане вища освіту за освітнім ступенем магістра на основі освітнього ступеня бакалавра в галузі права.

Підтримуючи цю ідею, у Комітеті законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ звернули увагу на те, що визначення терміну надається у п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме: «Для цілей цієї статті повна вища юридична освіта – повна вища юридична освіта, здобута в Україні, а також повна вища юридична освіта, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку». І відповідні зміни мали б бути запропоновані насамперед до цієї норми. Однак це питання залишено у законопроекті №10312 поза увагою. З огляду на викладене, у НААУ вважають за доцільне повернути проект на доопрацювання.