КСУ визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про відповідальність суддів за неправосудний вирок

Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 375 Кримінального кодексу України. Відповідне рішення у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів ухвалено 11 червня.

Статтею 375 КК встановлено кримінальну відповідальність суддів за постановлення “завідомо неправосудного” вироку, рішення, ухвали або постанови.

Суд зазначив, що в статті 375 КК не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді (суддів) є “неправосудними”, а також не розкрито змісту сполучення слів “завідомо неправосудний”, що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою.

КСУ встановив, що стаття 375 КК суперечить принципу верховенства права, а саме такому його елементові, як юридична визначеність, та не узгоджується з принципами незалежності суддів, обов’язковості судового рішення. А отже, суперечить частині першій статті 8, частинам першій, другій статті 126, частині першій, пункту 9 частини другої статті 129 Конституції України.

Разом з тим, КСУ вважає за доцільне відтермінувати втрату чинності цієї статті на 6 місяців з дня ухвалення рішення про її неконституційність. За цей час Верховна Рада України має привести норми КК у відповідність із Конституцією  та рішенням КСУ.