Мін’юст конкретизував підстави для проведення судових експертиз

Наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2019 року № 563/5 оновлено  Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень

Передбачено, що підставою для проведення експертизи у кримінальному провадженні та у справах про адміністративні правопорушення відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом).

Підставою для проведення експертизи у цивільному, господарському та адміністративному судочинствах є ухвала суду про призначення експертизи або договір з експертом чи експертною установою, укладений на замовлення учасника справи.

Підставою для проведення експертного дослідження є договір з експертом чи експертною установою, укладений за письмовою заявою (листом) замовника (юридичної або фізичної особи), з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об’єктів, що надаються.

Строк проведення експертизи встановлюватиметься залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах понад 60 або 90 календарних днів.

Також уточнено, що експертні дослідження виконуватимуться в порядку, передбаченому для проведення експертиз. Хід і результати таких досліджень викладатимуться у висновку експертного дослідження.

Висновок експертного дослідження складається аналогічно до структури і змісту висновку експерта. Попри це, у вступній частині висновку зазначається, хто і коли звернувся до установи чи безпосередньо до експерта із замовленням про проведення дослідження. Також опускається запис, який стосується відповідальності особи, що проводить дослідження, за надання завідомо неправдивого висновку.