Мінекономіки пропонує зміни щодо ліцензування господарської діяльності

Мінекономіки оприлюднило законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування видів господарської діяльності» 

Мета змін – приведення законодавчих актів щодо ліцензування видів господарської діяльності у відповідність із Законом «Про адміністративну процедуру» та впорядкування процедури ліцензування з встановленням чітких вимог до провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Законопроектом пропонуються наступні зміни:

– встановлення порядку прийняття рішення органом ліцензування щодо залишення заяви про отримання ліцензії без руху;

– набуття чинності рішень про залишення заяви без руху, відмову у видачі ліцензії, видачу ліцензії, зупинення/відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково в залежності від доведення таких рішень до відома здобувачів ліцензії/ліцензіатів та необхідності зазначення у таких рішеннях строків та порядку їх оскарження;

– виключення положення щодо можливості звуження провадження господарської діяльності ліцензіатом, як таке, що є аналогічним по суті «анулюванню ліцензії частково»;

– скасування необхідності використання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування «рекомендованого листа» для надсилання повідомлень ліцензіатам, здобувачам ліцензії або органам ліцензування;

– узгодження переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, які визначенні статтею 7 Закону про ліцензування, із статтею 2 цього Закону, якою визначаються види господарської діяльності, на які не поширюється дія Закону про ліцензування;

– скасування ліцензування господарської діяльності із перероблення та захоронення побутових відходів;

– встановлення, що перелік даних, про зміну яких необхідно повідомляти орган ліцензування, та форма повідомлення про зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, визначається ліцензійними умовами;

– встановлення порядку прийняття рішення про внесення зміни даних або про відмову у внесенні зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії;

– виключення положень щодо необхідності подання до органу ліцензування опису документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, у разі подання здобувачем ліцензії документів у паперові формі;

– усунення дублювання функцій з внесення інформації про ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та ліцензійних реєстрів органів ліцензування;

– внесення змін до порядку переоформлення ліцензії спадкоємцем, зокрема, в частині збільшення строку для переоформлення ліцензії з одного місяця до сьомих місяців;

– впорядкування порядку відновлення дії ліцензії повністю або частково;

– включення нових підстав для прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії повністю або частково.

Крім того, пропонується внести зміни до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» в частині приведення переліку відомостей про ЮО та ФОП, які провадять господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню, у відповідність до вимог Закону про ліцензування.