Мінфін видав нові узагальнюючі податкові консультації

Мінфін у новій узагальнюючій податковій консультації від 19.01.2021 № 22 пояснив, чи потрібно для цілей застосування деяких положень Податкового кодексу України розглядати поняття «фінансові установи» окремо від поняття «компанії, що займаються/провадять виключно лізингову діяльність».

Застосування словосполучення «для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю», «для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність» та «до фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю» слід розуміти таким чином, що ці словосполучення містять посилання на дві окремі групи суб’єктів: фінансові установи; компанії, що займаються виключно лізинговою діяльністю.

При цьому словосполучення «компанії, що займаються виключно лізинговою діяльністю» є тотожним за змістом із словосполученням «компанії, що провадять виключно лізингову діяльність».

А в узагальнюючій податковій консультації від 19.01.2021 № 23 Мінфін роз’яснив, що обов’язковими умовами перебування комунального некомерційного підприємства в статусі неприбуткової організації є, зокрема, заборона розподілу доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів таких організацій, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб та використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

При дотриманні цих вимоги, а також вимог визначених підпунктами 133.4.1 та 133.4.2 пункту 133.4 статті ПКУ таке комунальне некомерційне підприємство може перебувати у Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

УПК розміщені за цим посиланням: https://mof.gov.ua/uk/set-of-summarizing-tax-consultations