Місцеві суди продовжують працювати у межах попередніх районів – прийнято Закон

Верховною Радою прийнято Закон “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів”

Законом продовжено термін на 1 рік здійснення місцевими судами своїх повноважень у межах раніше визначеної (до утворення (ліквідації) районів згідно з Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів») територіальної юрисдикції, але не пізніше 1 січня 2023 року.

Такий підхід забезпечить гарантування права на доступ до суду, яке захищено статтею 55 Конституції України та  випливає з п. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, які зобов’язують державу передбачити можливість безперешкодного звернення громадян до суду за захистом своїх прав.