На ринку автострахування заплановані суттєві зміни

НБУ звернувся до фінансового Комітету ВР з пропозицією суттєво оновити Закон України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів”.

Мета пропонованих змін – запровадити якісно нову модель регулювання ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ, автоцивілка) відповідно до європейських стандартів із урахуванням інтересів страхувальників та потерпілих осіб. Це дасть змогу підвищити довіру до такого виду страхування та сприятиме подальшому розвитку ринку ОСЦПВ.

НБУ пропонує наступні зміни:

  • встановити нові стандарти якості страхового покриття.

Зокрема, посилити рівень захисту потерпілих у ДТП шляхом поступового (протягом 7 років) підвищення максимальних розмірів страхової виплати до розмірів, установлених у країнах ЄС.
Також пропонується удосконалити механізми виплат в разі заподіяння шкоди внаслідок ДТП. Планується запровадити систему ануїтетних (регулярних та послідовних) страхових виплат у разі заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю або життю потерпілих.
Якщо пошкоджено транспортний засіб, страхова виплата розраховуватиметься без вирахування зносу вартості його складових частин та деталей. Це забезпечить повне покриття витрат на ремонт транспортного засобу та приведення його до стану, який був до ДТП.

  • запровадити європейські підходи до формування вартості ОСЦПВ та широке використання електронних технологій.

Пропонується скасувати чинне державне регулювання цін за цим видом страхування та запровадити визначення «справедливої ціни» для кожного страхувальника. Водночас враховуватиметься його персональна історія в попередніх періодах страхування щодо безаварійної експлуатації транспортного засобу або наявності збитків у минулому.
Крім того, планується розширити і поглибити цифровізацію процесів укладання та обслуговування договорів ОСЦПВ – передбачено відмову від укладання договорів ОСЦПВ у паперовій формі та перехід на електронний формат через єдину централізовану базу даних  договорів з автоцивілки.

  • підвищити рівень обслуговування клієнтів та спростити механізм урегулювання страхових випадків.

Заплановано впровадити інструмент, що спонукатиме страховиків до поліпшення сервісу з урегулювання страхових випадків – модель обов’язкового прямого врегулювання збитків. Тобто, потерпілий отримає право звертатися за врегулюванням страхової події до страховика, з яким було укладено договір  автоцивілки.  Страхувальники обиратимуть страховика, звертаючи увагу на ціну його послуги, якість та швидкість її надання.
Пропонується скасувати обмеження максимального розміру страхової виплати в разі оформлення документів про ДТП через  європротокол.

  • удосконалити підходи до системи управління МТСБУ та державного нагляду за його діяльністю.

Передбачається запровадити класичну дворівневу систему корпоративного управління МТСБУ: визначити класичний перелік органів управління МТСБУ та встановити прозорий розподіл функцій і повноважень між загальними зборами членів, Радою та Правлінням МТСБУ. Для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю МТСБУ визначено вимоги до формування складу Ради та Правління МТСБУ, а функцію з управління та контролю за діяльністю МТСБУ покладено на Раду МТСБУ, до складу якої повинні входити також і незалежні члени. Для забезпечення прозорості діяльності МТСБУ та вдосконалення державного нагляду за його діяльністю передбачається запровадити періодичне звітування про використання коштів фондів МТСБУ перед Національним банком України як регулятором ринку страхування, проведення обов’язкового щорічного зовнішнього аудиту, оприлюднення звітів про використання коштів фондів МТСБУ та щорічної фінансової звітності разом з аудиторським звітом на сайті МТСБУ.

Планується, що новий Закон у разі його прийняття буде введений у дію з 1 січня 2024 року  одночасно з уведенням у дію нового Закону України «Про страхування» та включатиме перехідний період на узгодження учасниками ринку автострахування.