На сайті ВРП удосконалено розділ «Законодавство»

На сайті Вищої ради правосуддя для зручності користувачів удосконалено розділ «Законодавство».

У рубриці «Нормативні акти» акумульовано профільні національні та міжнародні документи. Інформацію структуровано за окремими рубриками та підрубриками, у яких розміщені документи за напрямами.

У згаданому розділі розміщено посилання на Конституцію України і рішення Конституційного Суду України у сфері правосуддя; зібрано низку законів і підзаконних актів, які регулюють діяльність органів судової влади, а також акти, якими керується у своїй роботі ВРП.

В підрубриці «Міжнародні акти та практика ЄСПЛ» можна ознайомитися з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та рішеннями Європейського суду з прав людини. У підрубриці «Міжнародні стандарти судочинства» розміщено посилання на Бангалорські принципи поведінки судді. Є змога прочитати рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи, висновки Консультативної ради європейських суддів, СЕPEJ і Венеціанської комісії, Основні принципи незалежності судових органів;  Статут суддів в Європі та ін.

Крім цього, розміщені посилання на висновки Консультативної ради європейських прокурорів та документи Європейської мережі рад правосуддя.