Надсилання податкових повідомлень-рішень здійснюється за новими формами

За результатами документальних перевірок дотримання вимог податкового законодавства контролюючі органи складають ППР, до яких заноситься інформація, передбачена відповідними формами, зокрема:

● обставини вчинених правопорушень;
● надання або ненадання платником податків заперечень, письмових пояснень та додаткових документів;
● розрахунок суми грошового зобов’язання (суми податкового зобов’язання, штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів), у тому числі штрафних санкцій або пені, за порушення податкового законодавства;
● обставини, які відповідно до Податкового кодексу України пом’якшують, обтяжують або звільняють від фінансової відповідальності (у разі наявності) тощо.

Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 846 змінено форми податкових повідомлень-рішень, які приймаються за результатами документальних перевірок, розпочатих після 01 січня 2021 року, та які є процесуальною підставою притягнення особи до фінансової відповідності за вчинення податкового правопорушення.

Затверджено 30 форм ППР замість 14.

Також доповнено підстави, у разі встановлення яких за результатами перевірки надсилається (вручається) ППР, визначено інформацію, яка повинна міститись у Єдиному реєстрі ППР, а також уніфіковано норми щодо надсилання (вручення) платнику податків ППР.