Надсилання ППР за новими правилами – із 20 березня

Із 20.03.2021 розпочне діяти новий Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків (наказ Мінфіну від 31.12.2020 №846), який передбачає:

  • доповнення підстав, у разі встановлення яких за результатами перевірки контролюючим органом надсилається (вручається) платнику податків ППР;
  • розширення інформації, яка повинна міститись у ППР, прийнятих за результатами документальної перевірки;
  • визначення інформації, яка повинна міститись у Єдиному реєстрі ППР;
  • уніфікація норм щодо надсилання (вручення) платнику податків ППР;
  • граничний строк сплати грошового зобов’язання, протягом якого платник податків зобов’язаний сплатити нараховані суми грошових зобов’язань;
  • правила прийняття ППР за результатами перевірок, що були розпочаті до 1 січня 2021 року, а також їх оскарження за правилами ПКУ, що діяли до 1 січня 2021 року: за перевірками, які будуть розпочаті після 1 січня 2021 року, передбачено прийняття ППР та їх оскарження за правилами, що будуть діяти після 1 січня 2021 року;
  • відображення у формах ППР інформації щодо права платника податків подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтвердних документів поважності причин його пропуску;
  • до відповідних форм ППР включено посилання на єдиний рахунок одержувача та умови сплати коштів на ці рахунки.

Кількість форм ППР (у додатках до Порядку) суттєво збільшилася: відтепер 30 (замість 14).