НБУ може призначити перевірку колектора за певних підстав

Національний банк України постановою від 14.10.2022 № 220 (чинна з 19.10.2022) врегулював порядок організації, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок колекторських компаній, які не мають статусу небанківської фінансової установи, включені до реєстру колекторських компаній, що здійснюють в інтересах кредитодавця чи нового кредитора врегулювання простроченої заборгованості споживачів фінансових послуг.

НБУ здійснюватиме позапланову інспекційну перевірку без попереднього повідомлення об’єкта перевірки.

Рішення про проведення позапланової інспекційної перевірки колекторської компанії НБУ має право ухвалити за наявності таких підстав:

  • неподання/подання в неповному обсязі в установлений строк об’єктом перевірки документів та інформації, подання яких вимагається відповідно до законодавства України та/або на вимогу НБУ;
  • за результатами аналізу звернень споживачів фінансових послуг та інших третіх осіб під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), що свідчать/можуть свідчити про порушення об’єктом перевірки вимог законодавства України щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки);
  • відсутність об’єкта перевірки за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі;
  • виявлення за результатами інспекційної перевірки кредитодавця/нового кредитора фактів нездійснення/неналежного здійснення ним контролю за діяльністю колекторської компанії, з якою укладено договір про врегулювання простроченої заборгованості, що можуть свідчити про недотримання такою колекторською компанією вимог законодавства України  щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).

Крім того, розширено повноваження Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг – правління НБУ має право делегувати Комітету розгляд рішення про застосування заходів впливу до колекторських компаній, які не є фінансовими установами, за  порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (етичної поведінки).